Portal informasi tentang undang-undang dan pasal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bab 16 – Pemberian Kuasa

Bab 16 - Pemberian Kuasa

Pasal 1792 Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas …

Selengkapnya